Zobacz opis archiwalny

Zespół 649-0 - Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 649-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia. Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Data(y)

  • 1974 - 1980 (Utworzenie)
  • 1951 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 84 [j.a.], 1.73 [m.b.] w tym opracowanych: 80 [j.a.], 1.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 84 [j.a.], 1.73 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1390/1981r.; nab. 5230/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5230; 2013-01-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1951-1973 sygn. 1-34 Protokoły i dokumenty z okręgowych konferencji sprawozdawczo - wyborczych, protokoły z posiedzeń Plenum i Prezydium, z różnych sekcji oraz analizy i informacje. 2. Sprawy Inspekcji Pracy 1954-1967 sygn. 35-36 Analizy, informacje, sprawozdania. 3. Sprawy Kulturalno - Oświatowe 1960-1973 sygn. 37 Plany, analizy, informacje. 4. Sprawy ekonomiczne 1962-1973 sygn. 38-46 Współzawodnictwo, plany, regulaminy pracy różnych grup zawodowych Służby Zdrowia. 5. Sprawy statystyczne 1963-1970 sygn. 47-54 Sprawozdania statystyczne. 6. Sprawy finansowe 1951-1973 sygn. 55-80 Preliminarze budżetowe, bilanse, analizy dochodów i wydatków.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 80 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+