Zobacz opis archiwalny

Zespół 646-0 - Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 646-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Rolnych - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1974 - 1980 (Utworzenie)
  • 1947 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 352 [j.a.], 9.7 [m.b.] w tym opracowanych: 340 [j.a.], 9.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 352 [j.a.], 9.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1387/1981; nab. 4518/2010; nab. 5227/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4518; 2010-11-23; korekta ewidencji; 5227; 2013-01-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Układ rzeczowy akt 1. Sprawy organizacyjne 1947-1972 sygn. 1-97 Protokoły z Okręgowych konferencji Sprawozdawczo - Wyborczych, protokoły z Plenum i Prezydium, referaty, analizy, uchwały, informacje i programy działania. 2. Sprawy socjalne 1953-1954 sygn. 98 Informacje, sprawozdania, instrukcje. 3. Sprawy ekonomiczne 1953-1973 sygn. 99-122 Informacje dotyczące współzawodnictwa pracy, zobowiązania produkcyjne, analizy ekonomiczne, regulaminy pracy. 4. Sprawy kontroli 1954-1973 sygn. 123-129 Protokoły kontroli Zarządu Okręgowego i zalecenia pokontrolne. 5. Sprawy statystyczne 1963-1976 sygn. 130-146 Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności kulturalno - oświatowej, socjalno - bytowej, szkoleniowej, wynalazczości pracowniczej, współzawodnictwa pracy i racjonalizacji. 6. Sprawy budżetowo - finansowe 1954-1973 sygn. 147-177 Budżety, bilanse, sprawozdania finansowe z działalności Zarządu Okręgowego. 7. Zarządy Oddziałów 1956-1972 sygn. 178-340 Dokumentacja Zarządów Oddziałów w udziale alfabetycznym: materiały na konferencje sprawozdawczo- wyborcze, protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, plany pracy, informacje o działalności, statystyka, sprawozdania.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 340 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 12 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+