Zobacz opis archiwalny

Zespół 655-0 - Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 655-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Budowlanego. Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Data(y)

  • 1974 - 1980 (Utworzenie)
  • 1945 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 206 [j.a.], 4.3 [m.b.] w tym opracowanych: 175 [j.a.], 3.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 202 [j.a.], 4.3 [m.b.] dokumentacja fotograficzna: 4 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1396/1981r. nab. 5236/2013; nab. 5237/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5236; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5237; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1945-1973 sygn. 1-131 Protokoły z wyborów do Zarządu Okręgowego i protokoły z obrad Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczych ZO, historia Zarządu Okręgu, protokoły i materiału komisji, zarządzenia, pisma okólne, regulaminy, instrukcje, protokoły z narad organizowanych przez Zarząd Okręgu, ewidencja podległych zakładów pracy, plany pracy i sprawozdania, analizy i oceny działalności, skargi. 2. Sprawy kontroli 1949-1967 sygn. 132-134 Książka lustracji Zarządu Okręgu, protokoły z kontroli, zalecenia pokontrolne, sprawozdania. 3. Sprawy Inspekcji Pracy i BHP 1948-1967 sygn. 135-141 Plany pracy i sprawozdania z działalności BHP oraz Inspekcji Pracy, informacje i sprawozdania, oceny i analizy stanu BHP. 4. Sprawy ekonomiczne 1948-1972 sygn. 142-155 Plany pracy i sprawozdania z referatu ekonomicznego, oceny i informacje ekonomiczne, Zakładowe Umowy Zbiorowe, regulaminy pracy. 5. Sprawy statystyczne 1947-1972 sygn. 156-175 Sprawozdania statystyczne zbiorcze z działalności związkowej i wyborów do Rad Zakładowych, sprawozdania GUS i opisowe z działalności związkowej, sprawozdania GUS Rad Zakładowych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 175 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 31 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+