Zobacz opis archiwalny

Zespół 644-0 - Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 644-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1946 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 72 [j.a.], 1.46 [m.b.] w tym opracowanych: 66 [j.a.], 1.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 72 [j.a.], 1.46 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:1383/1981; nab. 5225/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5225; 2013-01-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1946-1973 sygn. 1-36 Protokoły posiedzeń Okręgowych Konferencji Sprawozdawczo -Wyborczych, z Plenum i Prezydium, narady aktywu, informacje, oceny i sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu i Rad Zakładowych. 2. Sprawy ekonomiczne 1956-1968 sygn. 37-40 Analizy i informacje ekonomiczne, współzawodnictwo pracy, regulaminy pracy. 3. Sprawy statystyczne 1957-1973 sygn. 41-47 Sprawozdania GUS z działalności związkowej. 4. Sprawy finansowo - księgowe 1957-1972 sygn. 48-66 Budżety, bilanse i sprawozdania finansowe.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

brak akt z l. 1946-1950

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 66 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+