Zobacz opis archiwalny

Zespół 418-0 - Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 418-0

Tytuł

Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1963 (Utworzenie)
  • 1948 - 1956 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 252 [j.a.], 7.03 [m.b.] w tym opracowanych: 251 [j.a.], 7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 252 [j.a.], 7.03 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 897/1968r.; nab. 4314/2009; nab. 5275/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4314; 2009-08-05; korekta ewidencji; Zmiany sygnatur jednostek archiwalnych w związku z wpisaniem zespołu do bazy IZA 5275; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacji, Zatrudnienia i Płac 1949-1956 sygn. 1-19 Zarządzenia, instrukcje, biuletyny, struktury organizacyjne, protokoły z narad, plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac. 2. Dział Planowania 1949-1956 sygn. 20-36 Instrukcje, wykaz sieci sklepów, plany produkcji, usług, obrotu i sprzedaży, sprawozdania z działalności z obrotu towarowego i produkcji. 3. Dział Rewizji 1948-1956 sygn. 37-136 Protokoły, sprawozdania, zarządzenia porewizyjne, sprawozdania Okręgu z działalności rewizyjnej. 4. Dział Finansowy 1948-1956 sygn. 137-187 Plany finansowe, preliminarze, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy ekonomiczne. 5. Dział Kadr i Szkolenia 1950-1954 sygn. 188 Instrukcje, zarządzenia i sprawozdania. 6. Sekcja Społeczno - Samorządowa 1950-1956 sygn. 189-198 Komunikaty, protokoły posiedzeń, zjazdów i walnych zgromadzeń. 7. Sekcja Akcji Socjalnej 1955-1956 sygn. 199 Plany i wykonanie zadań rocznych, protokoły narad akcji socjalnej. 8. Dział Zbiorowego Żywienia 1949-1954 sygn. 200-208 Sprawozdania z lustracji, plany i sprawozdania z zakładów. 9. Dział Produkcji Masarskiej 1950-1956 sygn. 209-221 Plany i sprawozdania zakładów, sprawozdania zbiorcze z produkcji. 10. Dział Produkcji Piekarniczej 1950-1956 sygn. 222-237 Plany asortymentowe, plany, sprawozdania zakładów, funduszu płac, wydajności pracy, zatrudnienia. 11. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 1953-1956 sygn. 238 Protokoły z narad, szkolenia, instrukcje. 12. Aneks. Dział Finansowy 1950-1953 sygn. 239-240 Struktura organizacyjna Działu Ekonomiczno-Finansowego, sprawozdania. 13. Aneks. Dział Rewizji 1945-1953 sygn. 241-251 Dokumenty i rewizje zlikwidowanych spółdzielni, statuty, dokumenty, sprawozdania spółdzielni.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 251 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-26
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+