Zobacz opis archiwalny

Zespół 375-0 - Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 375-0

Tytuł

Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1956 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 206 [j.a.], 2.7 [m.b.] w tym opracowanych: 206 [j.a.], 2.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 206 [j.a.], 2.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 940/1970r.; nab. 4548/2011;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4548; 2011-03-09; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Prezydialny 1945-1956 sygn. 1-66 Zarządzenia, okólniki, uchwały, walne zjazdy, protokoły posiedzeń prezydiów Zarządu Wojewódzkiego i powiatowych, referaty, korespondencja, plany pracy, sprawozdania. 2. Inspektorat Kontroli 1948-1956 sygn. 67-88 Protokoły, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania. 3. Wydział Kadr i Szkolenia 1946-1955 sygn. 89-105 Układ zbiorowy pracy, wykazy, sprawozdania, instrukcje, regulaminy, szkolenia, kursy, spisy pracowników. 4. Wydział Organizacyjno - Społeczny 1945-1953 sygn. 106-118 Wykazy spółdzielni handlowych, sprawy Związku Plantatorów Wikliny, producentów trzody chlewnej, Zrzeszenie Pszczelarzy, likwidacja gospodarstw rolnych i zrzeszeń branżowych, zjazd miczurinowców. 5. Wydział Kulturalno - Oświatowy 1948-1955 sygn. 119-126 Referaty, ocena pracy Oświatowej, kursy, akcje szkoleniowe, współzawodnictwo bibliotek, sprawozdania z pracy, działalność domów kultury. 6. Wydział Rolny 1947-1955 sygn. 127-138 Monografie gospodarczo - statystyczne powiatów, organizacja gospodarstw, plany sytuacyjne, zrzeszenia branżowe hodowców bydła, drobiu, koni, wikliny, roślin, resztówki rolne, inwestycje majątków, uprawa roli, konkurs hodowlany, wystawy. 7. Wydział Kultury Fizycznej 1950 sygn. 139 Plany roczne Rady Sportu Wiejskiego. 8. Wydział Finansowy 1946-1956 sygn. 140-206 Preliminarze, bilanse, budżety Zarządu Wojewódzkiego i powiatów, plan kont, materiały dot. nieruchomości, protokoły zebrań koła Stronnictwa Ludowego przy ZW ZSCH

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-03-22
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+