Zobacz opis archiwalny

Zespół 378-0 - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 378-0

Tytuł

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki

Data(y)

  • 1957 - 1965 (Utworzenie)
  • 1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 73 [j.a.], 2.05 [m.b.] w tym opracowanych: 72 [j.a.], 2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 73 [j.a.], 2.05 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 988/1973r.; nab. 4894/2012;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4894; 2012-02-07; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1951-1965 sygn. 1-53 Zarządzenia, rozkazy, uchwały, pisma okólne, okólniki, projekt statutu i decyzje zmian statutowych, regulamin Zjazdów Związku OSP, materiały Walnego Zjazdu, sprawozdania, protokoły, decyzje Urzędu Spraw Wewnętrznych dot. Rejestracji jednostek OSP, plany pracy i analiza działalności ZG ZOSP, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, protokoły z odpraw naczelników i przewodniczących Straży Pożarnych, protokoły pokontrolne, ankiety, komunikaty pożarowe, jubileuszowe uroczystości i inne święta państwowe, informacje z dni "Ochrony Przeciwpożarowej", plany pracy Usług Produkcyjnych, analizy ekonomiczne z działalności gospodarczej ZUP. 2. Dział Propagandy 1960-1964 sygn. 54-55 Plany pracy i sprawozdania z działalności propagandowej. 3. Dział Kulturalno -Wychowawczy 1961-1965 sygn. 56-60 Zarządzenia, okólniki, plany pracy, sprawozdania, wytyczne, pisma okólne oraz współpraca z organizacjami i instytucjami. 4. Dział Finansowo - Księgowy 1957-1965 sygn. 61-72 Plany i sprawozdania finansowe, preliminarze budżetowe, bilanse, protokół z kontroli wydatków w Zarządach Oddziałów powiatowych pokrywanych z funduszy PZU.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 72 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-03-13
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+