Zobacz opis archiwalny

Zespół 428-0 - Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 428-0

Tytuł

Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1950 - 1954 (Utworzenie)
  • 1949 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 36 [j.a.], 1.5 [m.b.] w tym opracowanych: 36 [j.a.], 1.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 36 [j.a.], 1.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 905/1968r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sekcja Organizacji 1950-1954 sygn. 1-3 Normatywy, okólniki, protokoły walnych zgromadzeń , sprawozdania Zarządu spółdzielni. 2. Sekcja Planowania 1950-1953 sygn. 4-20 Plany: produkcji, techniczno - przemysłowo - finansowe, zatrudnienia, funduszu płac, kosztów, plany zaopatrzenia materiałowo - technicznego, sprawozdania z wykonania produkcji przemysłowej. 3. Sekcja Rewizji 1951-1953 sygn. 21-22 Sprawozdania z rewizji Związku. 4. Sekcja Techniczna 1951-1953 sygn. 23 Procesy techniczne i urządzenia w spółdzielni pracy. 3. Sekcja Finansowa 1949-1953 sygn. 24-36 Bilanse roczne zrzeszonych spółdzielni.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+