Zobacz opis archiwalny

Zespół 1172-0 - Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1172-0

Tytuł

Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu

Data(y)

  • 1982 - 1989 (Utworzenie)
  • 1971 - 1981 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 31 [j.a.], 0.56 [m.b.] w tym opracowanych: 31 [j.a.], 0.56 [m.b.] dokumentacja aktowa: 31 [j.a.], 0.56 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1695/1989r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Zespół Organizacyjno-Administracyjny 1982 - 1989 sygn. 1-17 Protokoły z posiedzeń Rady, Prezydium Zrzeszenia, protokoły z narad, rejestracja, statut, regulamin organizacyjny i pracy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje. 2. Zespół Ekonomiczno-Finansowy 1983 - 1989 sygn. 18-19 Bilans, sprawozdanie GUS. 3. Zakład Usługowy Zrzeszenia WUTEH 1987 - 1989 sygn. 20-23 Rejestracja WUTEH, statut, regulamin organizacyjny, bilans roczny. 4. Aneks. Sprawy obrony cywilnej 1971 - 1988 sygn. 24-31 Informacje i protokoły z kontroli organizacji i zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, sprawozdania z realizacji zadań przygotowań obronnych, spisy akt, zarządzenia wewnętrzne.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-10-08
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+