Afficher la description archivistique

Fonds 1172-0 - Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu
Rapports

Zone d'identification

Code de référence

PL 82 1172-0

Intitulé

Zrzeszenie Producentów Wyposażenia Technicznego dla Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu

Date(s)

  • 1982 - 1989 (Production)
  • 1971 - 1981 (Production)

Niveau de description

Fonds

Importance matérielle et support

szyte; dobry; Ogółem: 31 [j.a.], 0.56 [m.b.] w tym opracowanych: 31 [j.a.], 0.56 [m.b.] dokumentacja aktowa: 31 [j.a.], 0.56 [m.b.]

Zone du contexte

Institution de conservation

Histoire archivistique

nab.: 1695/1989r.;

Modalités d'entrée

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

1. Zespół Organizacyjno-Administracyjny 1982 - 1989 sygn. 1-17 Protokoły z posiedzeń Rady, Prezydium Zrzeszenia, protokoły z narad, rejestracja, statut, regulamin organizacyjny i pracy, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje. 2. Zespół Ekonomiczno-Finansowy 1983 - 1989 sygn. 18-19 Bilans, sprawozdanie GUS. 3. Zakład Usługowy Zrzeszenia WUTEH 1987 - 1989 sygn. 20-23 Rejestracja WUTEH, statut, regulamin organizacyjny, bilans roczny. 4. Aneks. Sprawy obrony cywilnej 1971 - 1988 sygn. 24-31 Informacje i protokoły z kontroli organizacji i zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, sprawozdania z realizacji zadań przygotowań obronnych, spisy akt, zarządzenia wewnętrzne.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accruals

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

tak

Conditions de reproduction

Langue des documents

  • polonais

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

niekompletne

Instruments de recherche

inwentarz książkowy

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Zone des notes

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Dates de production, de révision, de suppression


  • 2009-10-08
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Langue(s)

  • polonais

Écriture(s)

Sources

Note de l'archiviste

dr Grażyna Trzaskowska

Accession area

Actions

Dofinansowano ze środków PW Kultura+