Zobacz opis archiwalny

Zespół 994-0 - Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 994-0

Tytuł

Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju

Data(y)

  • 1945 - 1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 821 [j.a.], 9.1 [m.b.] w tym opracowanych: 552 [j.a.], 4.85 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1333, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1333; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Samodzielny Oddział Organizacji, 1945-1951, sygn. 1-37, zarządzenia, okólniki, instrukcje, regulaminy, schematy organizacyjne, protokoły z narad i konferencji, zakresy działania komórek organizacyjnych, zbiorowy układ pracy, sprawozdawczość, 2.Radca Prawny, 1946-1950, sygn. 38-39, nacjonalizacja przemysłu, akta komisji arbitrażowej, 3.Dział Personalny, 1945-1950, sygn. 40-49, plany i sprawozdania, protokoły z odpraw kierowników personalnych, 4.Dział Planowania, 1945-1951, sygn. 50-139, protokoły z konferencji kierowników działów planowania, plany przemysłowo-finansowe, plany zatrudnienia, płac i świadczeń socjalnych, sprawozdawczość ststystyczna i opisowa, analizy ekonomiczne, 5.Komisarz Oszczędnościowy, 1949-1950, sygn. 140-141, sprawozdawczość z akcji oszczędnościowej, 6.Dział Finansowo-Księgowy /Oddział Księgowości/, 1945-1950, sygn. 142-301, bilanse Zjednoczenia i jednostek podległych, 7.Dział Finansowo-Księgowy /Oddział Finansowy/, 1946-1950, sygn. 302-338, plany finansowe Zjednoczenia i jednostek podległych, 8.Dział Finansowo-Księgowy /Oddział Kosztów Własnych/, 1945-1951, sygn. 339-354, kalkulacje i cenniki, wskaźniki zużycia materiałów i surowców, 9.Dział Zaopatrzenia, 1949-1951, sygn. 355-361, plany zaopatrzenia materiałowego, 10.Dział Zbytu, 1945-1951, sygn. 362-370, sprawozdawczość, 11.Dział Produkcji, 1947-1951, sygn. 371-389, protokoły z narad wytwórczych i techniczncyh, sprawozdawczość, 12.Dział Ruchu, 1945-1950, sygn. 390-409, planowanie i sprawozdawczość, 13.Dział Inwestycji, 1945-1951, sygn. 410-494, planowanie i sprawozdawczość, projekty techniczne obiektów i urządzeń, 14.Dział Administracyjno-Gospodarczy, 1945-1951, sygn. 495-510, inwentaryzacja mienia poniemieckiego, protokoły przejęcia i likwidacji podległych fabryk, 15.Dział Pracy i Płacy, 1946-1951, sygn. 511-549, układ zbiorowy płac, plany zatrudnienia i płac, sprawozdawczość, 16.Organizacje związkowe i partyjne, 1946-1951, sygn. 550-552, protokoły z posiedzeń i sprawozdania.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 1974 r., Nab. Nr 274; dawny nr zespołu: 210.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-02-07
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+