Zobacz opis archiwalny

Zespół 448-0 - Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 448-0

Tytuł

Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1950 - 1957 (Utworzenie)
  • 1945 - 1949 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 244 [j.a.], 4.6 [m.b.] w tym opracowanych: 235 [j.a.], 4.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 244 [j.a.], 4.6 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 798/1964r.; nab. 2430/2000;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2430; 2000-06-07; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1945-1957 sygn. 1-59 Zarządzenia i okólniki, wykaz członków spółdzielni, protokoły z narad gospodarczych, posiedzeń, zebrań, akta prawno- organizacyjne spółdzielni /układ alfabetyczny/. 2. Dział Planowania 1949-1957 sygn. 60-77 Planu produkcji, skupu, rozwoju, wynalazczości, rozwoju technicznego, analizy gospodarcze Zjednoczenia i Zakładów Mleczarskich. 3. Dział Finansowy 1946-1957 sygn. 78-217 Plany finansowo - gospodarcze, sprawozdania finansowe, bilanse. 4. Dział Rewizyjny 1946-1957 sygn. 218-230 Protokoły i sprawozdania z kontroli oddziałów. 5. Dział Inwestycyjny 1949-1956 sygn. 231-235 Plany inwestycji i remontów.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 235 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 9 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-05-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+