Zobacz opis archiwalny

Zespół 496-0 - Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 496-0

Tytuł

Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy

Data(y)

  • 1945 - 1967 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 741 [j.a.], 16.64 [m.b.] w tym opracowanych: 741 [j.a.], 16.64 [m.b.] dokumentacja aktowa: 741 [j.a.], 16.64 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:1079/1975r.; 2304/1999; nab. 2805/2002;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2805; 2002-02-01; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1945-1967 sygn. 1-91 Zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawy organizacyjne, układ zbiorowy, wykazy cukrowni, opisy techniczne, protokoły przejęcia cukrowni, wnioski o wyłączenie mienia nierolniczego, protokoły zebrań dyrektorów, referaty z przebiegu kampanii, analizy, protokoły, zarządzenia pokontrolne, współzawodnictwo pracy. 2. Dział Planowania 1945-1967 sygn. 92-253 Dane statystyczne, informacje, zarządzenia, referat o planie rozwoju przemysłu cukrowniczego, plany zbiorcze, finansowe, wieloletnie, perspektywiczne, organizacji i zasiewów, techniczne, zatrudnienia, przemysłowe, produkcji, sprawozdania gospodarczo-statystyczne z zatrudnienia, analizy ekonomiczne. 3. Dział Księgowości 1945-1967 sygn. 254-488 Preliminarze finansowe, gospodarcze, akcji socjalnej, plany finansowe zbiorcze i jednostkowe, bilanse, sprawozdania, rozliczenia, badanie i analiza bilansów. 4. Dział Kadr 1945-1965 sygn. 489-507 Sprawy organizacyjne, plany zatrudnienia, wykazy etatów, sprawozdania z zatrudnienia, wykazy statystyczne, prognozy działania. 5. Dział Socjalny 1947-1959 sygn. 508-522 Zarządzenia władz zwierzchnich, plany roczne i wieloletnie, fundusz akcji socjalnej, sprawozdania z akcji socjalnej i stołówek. 6. Dział Techniczny 1947-1967 sygn. 523-558 Schematy technologiczne cukrowni, plany rozwoju techniki, plany i sprawozdania racjonalizatorskie i z postępu technicznego. 7. Dział Surowcowy 1948-1965 sygn. 559-566 Plany kosztów produkcji, sprawozdania zespołów agrotechnicznych, kontrola stanu surowca, sprawozdanie służb plantacyjnych. 8. Dział Produkcji 1945-1967 sygn. 567-581 Sprawy uruchomienia cukrowni, plany kontraktacji, kampanie cukrownicze, protokoły narad technicznych i produkcyjnych. 9. Dział Inwestycji 1947-1966 sygn. 582-615 Sprawy inwestycyjne, preliminarze, plany: wieloletnie i roczne, założenia inwestycyjne, sprawozdania, gospodarka wodno - ściekowa. Aneks: 1. Dział Organizacyjny 1952 sygn. 616-619 Wnioski rejestracyjne nieruchomości cukrowni. 2. Dział Planowania 1949-1965 sygn. 620-626 Plany wieloletnie i roczne, inwestycje rozwoju techniki, produkcji i kapitalnych remontów. 3. Dział Finansowo - Księgowy 1963-1966 sygn. 627-630 Sprawozdania finansowe i analizy kosztów. 4. Dział Kadr 1948-1950 sygn. 631-633 Protokoły z odpraw kierowników, plany zatrudnienia, wykazy etatów. 5. Dział Organizacji, Zatrudnienia i Płac 1960-1965 sygn. 634-639 Projekt regulaminu organizacyjnego cukrowni, instrukcja kancelaryjna, regulamin i instrukcja dotycząca działania składnic akt, kontrole zatrudnienia. 6. Dział Techniczny 1946-1956 sygn. 640-658 Opisy techniczne cukrowni, plany rozwoju wynalazczości, sprawozdania opisowe dotyczące współzawodnictwa i racjonalizacji. 7. Dział Surowcowy 1948-1967 sygn. 659-666 Współpraca zagraniczna dotycząca wymiany surowców, plany skupu buraków, program rejonizacji upraw, sprawozdania statystyczne w wykonania dostaw buraków. 8. Dział Produkcji 1952 sygn. 667-680 Sprawozdania statystyczne dotyczące kampanii cukrowniczych. 9. Dział Inwestycji 1949 sygn. 681 Analiza przebiegu inwestycji. 10. Delegatura Wydziału Rewizyjnego 1949-1967 sygn. 682-735 Kontrole finansowe NBP, NIK, budżetowe, PWRN, sprawozdania statystyczne dotyczące kontroli finansowych, kontrole Wojewódzkiej Inspekcji Zbożowej. 11. Stowarzyszenie Techników Cukrowników 1961 sygn. 736-737 Sprawozdania cukrowni z działalności Klubu Techniki i Racjonalizacji i kół zawodowych Stowarzyszenia. 12. Akt Weryfikacyjny Cukrowni "Małoszyn", bilans zamknięcia Cukrowni "Małoszyn" 1948-1950 sygn. 738-739 13. Akta dot. zaopatrzenia odbiorców specjalnych w materiały z zakresu terenowej obrony przeciwlotniczej 1958-1959 sygn. 740-741

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-06-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+