Zobacz opis archiwalny

Zespół 1171-0 - Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1171-0

Tytuł

Zjednoczenie Producentów Wyposażenia Technicznego Handlu i Usług "WUTEH" we Wrocławiu

Data(y)

  • 1970 - 1982 (Utworzenie)
  • 1951 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 121 [j.a.], 1.8 [m.b.] w tym opracowanych: 121 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 121 [j.a.], 1.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1695/1989r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Akta ułożone zgodnie z przykładowym wykazem akt. 1951, 1970 - 1982 sygn. 1-121 Protokoły z posiedzeń i narad, postulaty NSZZ "Solidarność", zarządzenia, akty erekcyjne, protokoły kontroli, plany techniczno-ekonomiczne, analizy ekonomiczne działalności, plany rozwoju, porozumienia, współpraca z zagranicą, plany zatrudnienia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, plany finansowe, bilanse, analizy, sprawozdania, protokół przekazania-przejęcia WUTEH.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-01-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+