Zobacz opis archiwalny

Zespół 1076-0 - Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1076-0

Tytuł

Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rybackich w Miliczu

Data(y)

  • 1945 - 1977 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 384 [j.a.], 6.58 [m.b.] w tym opracowanych: 210 [j.a.], 4.18 [m.b.] dokumentacja aktowa: 248 [j.a.], 4.68 [m.b.] dokumentacja techniczna: 136 [j.a.], 1.9 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 78/1962r.; 1991/1995r.; nab. 4866/2011;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4866; 2011-11-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Akta 1. Dział - Dyrekcja 1946 - 1956 sygn. 1-6 Protokoły z narad i zebrań, preliminarze wydatków, akta zdawczo-odbiorcze gosp. Skokowa. 2. Dział - Ogólno-Administracyjny 1952 - 1961 sygn. 7-14 Przepisy wewnętrzne, protokoły z narad i posiedzeń, protokoły kontroli i rewizji, sprawozdania rewidentów własnych. 3. Dział - Finansowy 1946 - 1966 sygn. 15-38 Plany finansowe, preliminarze finansowe, budżety, bilanse, analizy bilansów, analizy gospodarcze, protokoły kontroli, akta przekazania majątków, sprawozdania. 4. Dział - Planowania 1945 - 1965 sygn. 39-89 Projekt planu pięcioletniego, plany gospodarczo-finansowe, plany przemysłowo-rolne oraz kapitalnych remontów, projekty planów, wskaźniki do planu gospodarczego, sprawozdania z odłowu ryb, sprawozdania GUS, sprawozdawczość, raporty operatywne, bilanse ziemiopłodów, stan posiadania - mieszkań i zwierząt. 5. Dział - Produkcja 1952 - 1963 sygn. 90-105 Zarządzenia wewnętrzne, plany: prac stawowych, operatywne, zarybiania i odłowów; sprawozdania produkcyjne i odłowów, sprawozdawczość gospodarcza, sprawozdania obrotu rybami. 6. Dział - Inwestycje 1947 - 1970 sygn. 106-150 Akta zespołu rzeczoznawców - oceny projektów, plany inwestycji, zadania i założenia inwestycyjne, sprawozdania GUS, sprawozdawczość inwestycyjna, analizy. Dokumentacja techniczna 1. Plany sytuacyjne majątków 1948 - 1961 sygn. 151-153 Plany sytuacyjne, ekspertyza stawowa, plan zagospodarowania. 2. Stawy rybne 1952 - 1964 sygn. 154-189 Dokumentacja techniczna poszczególnych stawów, dokumentacja projektowo kosztorysowa, projekty regulacji stawów, przebudowa i remont stawów. 3. Potoki, rowy, rzeki 1951 - 1955 sygn. 190-199 Dokumentacja techniczna renowacji, remontów i przebudowy urządzeń wodnych oraz oczyszczenia młynówki milickiej, projekty jazów. 4. Budynki gospodarcze 1951 - 1955 sygn. 200-210 Opis techniczny do budowy magazynu, rysunki techniczne, dokumentacja techniczna budowy magazynów, ferm i budynków mieszkalnych, operat kolendacyjny.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 65%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy inwentarz książkowy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-12-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+