Zobacz opis archiwalny

Zespół 468-0 - Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 468-0

Tytuł

Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu

Data(y)

  • 1954 - 1956 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 89 [j.a.], 1.3 [m.b.] w tym opracowanych: 89 [j.a.], 1.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 89 [j.a.], 1.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 866/1966r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Inspektor Organizacji 1954-1956 sygn. 1-10 Zarządzenia, instrukcje, protokoły zdawczo - odbiorcze gospodarstw, protokoły kontroli, narad i odpraw. 2. Dział Planowania 1954-1956 sygn. 11-67 Plany gospodarczo - finansowe, plany zaopatrzenia, sprawozdania statystyczne z produkcji i zaopatrzenia, analiza wyników gospodarczo - finansowych, sprawozdania ze współzawodnictwa. 3. Dział Administracyjno - Gospodarczy 1954-1956 sygn. 68-69 Protokoły kontroli i sprawozdania z akcji socjalnej. 4. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956 sygn. 70-76 Bilanse otwarcia zespołów, bilanse roczne z załącznikami, bilans przekazania aktywów i pasywów Zarządowi PGR. 5. Dział Inwestycji i Remontów 1954-1956 sygn. 77-84 Plany i sprawozdania dot. kapitalnych remontów, plany i sprawozdania inwestycji, radiofonizacja. 6. Dział Przemysłu Rolnego 1954-1956 sygn. 85-89 Wskaźniki ekonomiczno-techniczne, miesięczne sprawozdania produkcyjne młynów i suszarni, analizy gorzelni.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+