Zobacz opis archiwalny

Zespół 466-0 - Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 466-0

Tytuł

Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe

Data(y)

  • 1957 (Utworzenie)
  • 1954 - 1956 (Utworzenie)
  • 1953 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 148 [j.a.], 2.5 [m.b.] w tym opracowanych: 148 [j.a.], 2.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 148 [j.a.], 2.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 866/1966r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Inspektor Organizacji 1953-1957 sygn. 1-22 Zarządzenia i biuletyny, rejestry i wykazy gospodarstw i lasów, uchwały i plany pomocy spółdzielniom produkcyjnym, protokoły zdawczo - odbiorcze gospodarstw, arkusze ewidencyjne zespołów. 2. Dział Planowania 1954-1956 sygn. 23-100 Plany gospodarczo - finansowe, plany i sprawozdania z produkcji rolnej, zwierzęcej i przemysłowej, analizy wykonania planu w zespołach, sprawozdania ze współzawodnictwa. 3. Dział Administracyjno - Gospodarczy 1954-1956 sygn. 101-112 Sprawy kulturalno - oświatowe, plany, preliminarze i kontrola akcji socjalnej, skargi i zażalenia. 4. Dział Finansów i Księgowości 1954-1956 sygn. 113-129 Bilanse i analizy bilansów. 5. Dział Inwestycji i Remontów 1954-1956 sygn. 130-139 Plany i sprawozdania robót budowlanych, plany i sprawozdania Warsztatów Naprawczych. 6. Dział Przemysłu Rolnego 1955-1957 sygn. 140-148 Plany i sprawozdania gorzelni, młynów suszarni, płatkarni, protokoły kontroli.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+