Zobacz opis archiwalny

Zespół 471-0 - Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 471-0

Tytuł

Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy

Data(y)

  • 1954 - 1956 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 197 [j.a.], 3 [m.b.] w tym opracowanych: 197 [j.a.], 3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 197 [j.a.], 3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 919/1969r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Inspektor Organizacji 1954-1956 sygn. 1-95 Zarządzenia, okólniki, akta organizacyjne, protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, protokoły zdawczo-odbiorcze gospodarstw, operaty pomiarowe PGR. 2. Dział Zatrudnienia i Płac 1954-1956 sygn. 96-114 Plany zatrudnienia, bilanse siły roboczej, fundusze płac, sprawozdania z zatrudnienia, werbunek robotników, akcja osiedleńcza, plany i sprawozdania z urządzeń socjalnych, współzawodnictwo pracy. 3. Dział Finansowo - Księgowy 1954-1956 sygn. 115-138 Preliminarze budżetowe, bilanse, analizy finansowe. 4. Dział Inwestycji 1954-1956 sygn. 139-158 Instrukcje, pisma okólne dot. inwestycji, plany i sprawozdania z realizacji inwestycji, protokoły KOPI, lokalizacja budów, spisy budynków, sprawozdania z wykonanych kapitalnych remontów, roboty melioracje. 5. Dział Budownictwa 1954-1956 sygn. 159-165 Zarządzenia, pisma okólne w sprawach budownictwa, protokoły z narad, plany rozbiórki obiektów, sprawozdania z wykonania robót budowlano - montażowych, współzawodnictwo pracy. 6. Dział produkcji Roślinnej 1954-1956 sygn. 166-171 Akcja siewna, akcja żniwno-omłotowa, doświadczenia produkcyjne, sprzedaż zbóż, sprawy łowieckie. 7. Dział Produkcji Zwierzęcej 1954-1955 sygn. 172-173 Opieka lekarsko - weterynaryjna. 8. Dział Przemysłu Rolnego 1954 sygn. 174 Sprawozdania z produkcji zakładów przemysłowych. 9. Dział Mechanizacji i Transportu 1954-1956 sygn. 175 Plan nakładów na mechanizację. 10. Technik Wynalazczości i Racjonalizacji 1954-1956 sygn. 176-197 Pomysły racjonalizatorskie, sprawozdania z racjonalizatorstwa pracowniczego.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+