Zobacz opis archiwalny

Zespół 1157-0 - Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1157-0

Tytuł

Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji we Wrocławiu

Data(y)

  • 1963 - 1982 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 442 [j.a.], 3.8 [m.b.] w tym opracowanych: 442 [j.a.], 3.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 442 [j.a.], 3.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.; 1662/1988r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Rada Robotnicza 1976 - 1979 sygn. 1-5 Protokoły, uchwały, wnioski z Konferencji Przedstawicieli Samorządu Robotniczego, regulamin Samorządu. 2. Wydział Organizacyjno-Prawny 1964 - 1982 sygn. 6-49 Protokoły narad kolektywu, uchwały i protokoły z posiedzeń Kolegium, protokoły posiedzeń Komisji, dokumenty rejestrowe, statut, regulaminy: organizacyjny, pracy, nagradzania, premiowania, ochrony ppoż., współzawodnictwa pracy; instrukcje kancelaryjne, zarządzenia dyrektora, polecenia służbowe, struktury organizacyjne. 3. Wydział Finansowo-Księgowy 1967 - 1982 sygn. 50-110 Preliminarze, wykonanie preliminarza, bilanse, analizy, kontrole zewnętrzne, sprawozdania. 4. Stanowisko ds. Kadr i Organizacji Pracy 1966 - 1981 sygn. 111-144 Plany zatrudnienia, analizy dyscypliny i wykorzystania czasu pracy, skargi i wnioski, analizy skarg i wniosków, sprawozdania. 5. Wydział Administracji 1968 - 1978 sygn. 145-147 Program poprawy warunków pracy, akcja obozowo-kolonijna, ochrona mienia. 6. Wydział Techniczno-Produkcyjny 1970 - 1982 sygn. 148-157 Program rozwoju przedsiębiorstwa, współzawodnictwo pracy, wynalazczość pracownicza, sprawozdania GUS. 7. Wydział Głównego Mechanika 1964 - 1982 sygn. 158-170 Protokół z narad, analizy, sprawozdania GUS. 8. BHP 1978 - 1981 sygn. 171-177 Wytyczne, analizy, przeglądy społeczne warunków pracy, kontrole warunków BHP, program kursu BHP, sprawozdania. 9. Wydział Ekonomiki i Planowania 1964 - 1981 sygn. 178-370 Protokoły z narad, wytyczne i wskaźniki do Narodowego Planu Społeczno Gospodarczego, plany 5-letnie, plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowe, plany inwestycyjne, plany produkcji, plany zaopatrzenia, materiałowego, analizy ekonomiczne, analizy z wykorzystania czasu pracy, sprawozdania GUS. 10. Dział Zaopatrzenia Materiałowego 1965 - 1981 sygn. 371-378 Protokoły i wnioski z narad, sprawozdania z wykonania planu oszczędnościowego, analiza gospodarki materiałowej, sprawozdania GUS. 11. Stanowisko ds. Inwestycji Własnych 1967 - 1981 sygn. 379-394 Programy inwestycji, sprawozdania GUS. 11. Stanowisko ds. Socjalnych 1970 - 1978 sygn. 395-398 Program poprawy warunków socjalno-bytowych, sprawozdania GUS. 12. Stanowisko ds. Rewizji 1964 - 1982 sygn. 399-438 Kontrole branżowe, protokoły i zarządzenia pokontrolne, protokoły i zarządzenia z kontroli, protokoły i zalecenia pokontrolne. 13. Rada Zakładowa 1963 - 1976 sygn. 439-442 Plany pracy, preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności, bilans.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 90%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-07-09
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+