Zobacz opis archiwalny

Zespół 1131-0 - Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1131-0

Tytuł

Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1963 - 1982 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 115 [j.a.], 1.81 [m.b.] w tym opracowanych: 114 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 115 [j.a.], 1.81 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1570/1985r.; nab. 4520/2010;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4520; 2010-11-23; korekta ewidencji;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Kolegium Zjednoczenia Budownictwa Rolniczego 1965 - 1981 sygn. 1-15 Kolegium Zjednoczenia. 2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny 1963 - 1982 sygn. 16-51 Organizacja, powołanie i statut, likwidacja, zarządzenia Dyrektora, regulamin organizacyjny, rejestr przedsiębiorstw, program i kierunki rozwoju, postulaty załóg, wycinki prasowe. 3. Wydział Planowania i Ekonomiki 1964 - 1981 sygn. 52-66 Projekty planów gospodarczych, sprawozdania, analizy działalności. 4. Wydział Finansowy 1964 - 1981 sygn. 67-73 Bilanse, sprawozdania finansowe. 5. Wydział Realizacji Produkcji 1972 - 1980 sygn. 74-76 Roczne plany rzeczowe, bilans nakładów inwestycyjnych, rozdział mocy przerobowej. 6. Wydział BHP i ppoż.. 1963 - 1982 sygn. 77-84 Program szkolenia, plany poprawy warunków BHP, sprawozdania z wypadków i pożarów, analizy wypadków, ocena sytuacji pożarowej, analiza stanu BHP. 7. Wydział Produkcji Pomocniczej 1963 - 1982 sygn. 85-88 Plany produkcji pomocniczej, wskaźniki techniczno-ekonomiczne, sprawozdania, bilanse. 8. Wydział Mechaniczno-Energetyczny 1963 - 1981 sygn. 89-92 Sprawozdania, analizy wyników eksploatacyjno-technicznych. 9. Wydział Techniki i Inwestycji 1964 - 1981 sygn. 93-96 Ocena wykonania zadań inwestycyjnych, plany nakładów, sprawozdania. 10. Wydział Służby Pracowniczej 1966 - 1981 sygn. 97-108 Sprawozdania, program poprawy warunków socjalno-bytowych, plany zatrudnienia, analizy. 11. Wydział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej 1965 - 1981 sygn. 109-114 Plany zapasów materiałowych, sprawozdania, analizy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 90%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 114 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2010-12-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+