Zobacz opis archiwalny

Zespół 450-0 - Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 450-0

Tytuł

Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu

Data(y)

  • 1959 - 1962 (Utworzenie)
  • 1945 - 1958 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 1123 [j.a.], 26.4 [m.b.] w tym opracowanych: 857 [j.a.], 21 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1123 [j.a.], 26.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 880/1967r.; nab. 5065/2012;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5065; 2012-11-19; korekta ewidencji; Materiały archiwalne dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1946-1958 sygn. 1-186 Zarządzenia i instrukcje, uchwały Samorządu Robotniczego, wewnętrzna organizacja Zjednoczenia i jednostek podległych, protokoły z narad, konferencji i zjazdów. 2. Dział Planowania i Sprawozdawczości 1948-1958 sygn. 187-495 Sprawozdania z działalności Zjednoczenia, plany i sprawozdania produkcyjno - finansowe, programy produkcji, plany i sprawozdania z zatrudnienia i płac, inwestycyjne, zaopatrzenia, z wykonania norm pracy, opisowe z trudności działów w realizacji planów produkcji, analizy. 3. Dział Finansowo - Księgowy 1945-1958 sygn. 496-568 Bilanse i analizy rachunkowo - ekonomiczne. 4. Dział Administracyjno - Gospodarczy 1945-1953 sygn. 569-660 Okólniki i zarządzenia dot. Zabezpieczenia byłych firm niemieckich, przejmowanie byłych firm niemieckich. 5. Dział Socjalny 1948-1958 sygn. 661-672 Plany i sprawozdania, akcja socjalna, budżety i bilanse. 6. Oddział Zaopatrzenia Robotniczego 1953-1957 sygn. 673-679 Sprawy organizacyjne. Plany, bilanse. 7. Dział Wykonawstwa 1949-1951 sygn. 680-685 Sprawozdania techniczne, inspekcyjne, dokumentacja techniczna i wykonawcza kościołów zabytkowych. 8. Dział Kontroli Wewnętrznej 1946-1958 sygn. 686-771 Zarządzenia, okólniki, plany i sprawozdania działu, protokoły i zarządzenia pokontrolne, kontrola NIK. 9. Dział Wynalazczości i Racjonalizacji 1948-1948 sygn. 772-820 Zarządzenia, okólniki, plany i analizy: ruchu wynalazczości, konkursów, Klubu Techniki, wnioski racjonalizatorskie. 10. Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 1948-1958 sygn. 821-843 Instrukcje i zarządzenia, wykazy wypadków, sprawozdania ze stanu BHP, z inspekcji BHP, sprawozdania wypadkowe. 11. Sekcja Szkolenia Zawodowego 1949-1956 sygn. 844-857 Wytyczne, plany i sprawozdania ze szkolenia wewnątrz zakładowego, sprawozdania z wyników współzawodnictwa.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 857 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 266 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-11-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+