Miejsca - Żelazno

Kombinat Rolno-Przemysłowy w Żelaźnie

1.Organizacja: -protokoły z narad i posiedzeń, informacje dotyczące powstania i organizacji Kombinatu, dotyczące zmian organizacyjnych w Kombinacie, decyzje dotyczące przekazania/przejęcia nieruchomości, struktura organizacyjna Kombinatu Rolno-Pr...

Sygnatura/kod

PL 84 612-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+