Zobacz opis archiwalny

Zespół 122-0 - Zbiór kartograficzny
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 122-0

Tytuł

Zbiór kartograficzny

Data(y)

  • 1927 - 1940 (Utworzenie)
  • 1750 - 1940 (Nagromadzenie zasobu)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne, oprawne; dobry; Ogółem: 479 [j.a.], 0 [m.b.] w tym opracowanych: 479 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja kartograficzna: 479 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Zbiór tworzą pojedyncze mapy i kilka atlasów, obrazujących głównie obszar Sudetów Zachodnich i Dolnego Śląska, ale są także mapy z różnych regionów świata. Znajdują się tu zarówno mapy przeglądowe, turystyczne, jak i plany miast. Dotąd nie nadano im żadnego logicznego układu.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Informacja o publikacji

Edmund Szczepański, Materiały kartograficzne w zbiorach Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, „Annales Silesiae”, t. 20, 1990, s. 109-122.

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+