Zobacz opis archiwalny

Zespół 918-0 - Zbiór dokumentacji dotyczącej wydawanych dowodów osobistych z terenu powiatu głogowskiego
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 918-0

Tytuł

Zbiór dokumentacji dotyczącej wydawanych dowodów osobistych z terenu powiatu głogowskiego

Data(y)

  • 1950 - 1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 78 [j.a.], 0.5 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 78 [j.a.], 0.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 1814/2010, ub. (korekta ewid.) 188/2012

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

188; 2012-05-10; ; akta z 4 zbyt luźno napełnionych pudeł umieszczono w 2 pudłach 1814; 2010-06-24; pierwsze przejęcie;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

poz. spisu 1-68 - teczki osobowe osób, którym wydano dowody osobiste, 1950-1955; 69-73 - rejestry dokumentów wydanych dowodów osobistych Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Głogowie, 1951-1952; 74-78 - księgi rejestru teczek osobowych KPMO Głogów, 1951-1952

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-05-10
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+