Zobacz opis archiwalny

Zespół 925-0 - Zbiór akt osiedleńczych powiatu lubińskiego
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 925-0

Tytuł

Zbiór akt osiedleńczych powiatu lubińskiego

Data(y)

  • 1976 - 2010 (Utworzenie)
  • 1945 - 1975 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 3452 [j.a.], 20.52 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 3452 [j.a.], 20.52 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 1863/2011, 2022/2012, 2023/2012, ub. (korekta) 191/2012, 2187/2013

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

191; 2012-10-10; ; pomyłka w numeracji I-go dopływu akt osiedl. gm. Rudna 1863; 2011-06-22; pierwsze przejęcie; 2022; 2012-10-10; dopływ; 2023; 2012-10-10; dopływ; 2187; 2013-11-04; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1) akta osiedleńcze z terenu gminy Rudna, 1210 j.a. 2) akta osiedleńcze z terenu gminy Lubin, 2242 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

indeks osobowy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-11-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+