Zobacz opis archiwalny

Zespół 1153-0 - Zbiór akt osiedleńczych powiatu kłodzkiego
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 1153-0

Tytuł

Zbiór akt osiedleńczych powiatu kłodzkiego

Data(y)

  • 1975 - 2004 (Utworzenie)
  • 1945 - 1975 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 6243 [j.a.], 31.1 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 6243 [j.a.], 31.1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2006 r., 1536, Nab., Nab., nr 1744, 2007 r, Nab. nr 1815, 2008 r., Nab. nr 1851, 2009 r., Nab. nr 1897, 2010 r., Nab. nr 2066, 2012 r., Nab. nr 2107, 2013 r., nab. nr 2212, 2015 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1536; 2006-05-30; ; pierwsze przyjęcie 1744; 2007-05-07; dopływ; 1815; 2008-11-27; dopływ; -spis zdawczo-odbiorczy nr 2: 38 j.a., -spis zdawczo-odbiorczy nr 3: 90 j.a., -spis zdawczo-odbiorczy nr 4: 82 j.a.. 1851; 2009-09-21; dopływ; 1897; 2010-04-29; dopływ; 2066; 2012-11-29; dopływ; 2107; 2013-06-14; dopływ; 2212; 2015-06-10; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

indeks osobowy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-06-10
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+