Zobacz opis archiwalny

Zespół 182-0 - Zbiór afiszy i plakatów
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 182-0

Tytuł

Zbiór afiszy i plakatów

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne; dobry; Ogółem: 2813 [j.a.], 1.6 [m.b.] w tym opracowanych: 2274 [j.a.], 1.5 [m.b.] inne: 2813 [j.a.], 1.6 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

przejmowano sukcesywnie co miesiąc w l. 1959-1970 z Miejskiego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk w Legnicy; od 1970 r. gromadzone bez wpisywania do księgi nabytków; nab. 2326/2014

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2326; 2014-12-10; dopływ; materiały pozyskiwane z różnych źródeł

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I Kultura, 1945-2005, 488 j. inw.; II Oświata, 1948-2005, 134 j. inw.; III Zaproszenia, 1951-2005, 226 j. inw.; IV Dyplomy, 20 j. inw.; V Nekrologi; 6 j. inw.;VI Uroczystości, obchody rocznic, wiece, akcje polityczne, 1945-2005, 106 j. inw.; VII Solidarność, [1979]1980-1989 173 j. inw.; VIII Wybory, 1946-2004, 767 j. inw.; IX Jan Paweł II w Legnicy, 1997, 23 j. inw.; X Osadnictwo, 1945-1948, 18 j. inw.; XI Sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; 33 j. inw.; XII Sprawy sanitarno - porządkowe; 43 j. inw.; XIII Porządek, bezpieczeństwo publiczne; 5 j. inw.; XIV Sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 13 j. inw.; XV Wojsko; 27 j. inw.; XVI Handel; 36 j. inw.; XVII Przemysł; 13 j. inw.; XVIII Usługi; 4 j. inw.; XIX Rolnictwo, ogrodnictwo; 62 j. inw.; XX Zatrudnienie; 11 j. inw.; XXI Zagadnienia finansowe; 19 j. inw.; XXII Komunikacja; 7 j. inw.; XXIII Opieka społeczna; 2 j. inw.; XXIV Organizacje społeczne; 9 j. inw.; XXV Klęski żywiołowe; 2 j. inw.; XXVI Zdrowie; 20 j. inw.; XXVII Sport, turystyka; 39 j. inw.; XXVIII Plakaty radzieckie, 1958-1977, 31 j. inw. Materiały nie opracowane: 539 j. inw. (spis roboczy)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inne pomoce 2274 j.a. spis roboczy 539 j. inw.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-12-10
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+