Zobacz opis archiwalny

Zespół 509-0 - Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 509-0

Tytuł

Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu

Data(y)

  • 1957 - 1970 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 108 [j.a.], 2.5 [m.b.] w tym opracowanych: 108 [j.a.], 2.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 108 [j.a.], 2.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1114/1976r.; 1117/1976; ub. 248/1980; ub.: 412/2005r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

412; 2005-12-14; ; Jednostki te stanowią Kat. B-50.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1957-1970 sygn. 1-84 Sesje Rady Naczelnej, zjazdy wojewódzkie, plena Rady Okręgowej Zarządu Wojewódzkiego, protokoły posiedzeń Prezydium. Statut TRZZ, księgi uchwał, deklaracje członków, referaty okolicznościowe, plany pracy i sprawozdania, skargi i wnioski, wydawnictwa własne, prasowe, fotografie, biuletyny, materiały obchodów Tygodnia Ziem Zachodnich, akcja propagandowa, współpraca z innymi organizacjami, konkursy. 2. Komisje 1957-1969 sygn. 85-98 Komisja Kultury i Oświaty, Komisja Rozwoju Telewizji, Zagadnień Niemieckich, Zagospodarowania Odry, Zagadnień Gospodarczych i Budownictwa, Nauki i Wydawnictw. 3. Finanse 1959-1970 sygn. 99-109 Bilanse i sprawozdania finansowe, protokoły Komisji Rewizyjnej. 4. Akta kat. B-50 2 j.a. 1957-1970 Akta personalne, listy płac.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok.. 60%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-06-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+