Zobacz opis archiwalny

Zespół 714-0 - Zarząd Miejski w Międzyborzu, pow. sycowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 714-0

Tytuł

Zarząd Miejski w Międzyborzu, pow. sycowski

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 51 [j.a.], 0.54 [m.b.] w tym opracowanych: 43 [j.a.], 0.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 51 [j.a.], 0.54 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 175/1965r.; nab. 5371/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5371; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat ogólno - Administracyjny 1945-1950 sygn. 1-25 Ogłoszenia i zarządzenia z 1945r., zarządzenia władz odgórnych z l. 1948-1949, protokoły posiedzeń plenum i prezydium, sprawozdania sytuacyjne, raporty statystyczne. 2. Referat Finansowy 1947-1950 sygn. 26-38 Budżety miejskie, przedsiębiorstw komunalnych, roczne sprawozdania rachunkowe. 3. Referat Spraw Socjalnych i Komunalnych 1946-1949 sygn. 39-42 Zarządzenia własne, sprawy majątku komunalnego, współzawodnictwo pracy, akcja oszczędnościowa. 4. Referat Rolny 1949 sygn. 43 Wykazy rolnych gospodarstw.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 43 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 8 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+