Zobacz opis archiwalny

Zespół 491-0 - Zarząd Miejski w Lubinie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 491-0

Tytuł

Zarząd Miejski w Lubinie

Data(y)

  • 1951 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 438 [j.a.], 2.55 [m.b.] w tym opracowanych: 108 [j.a.], 0.92 [m.b.] dokumentacja aktowa: 438 [j.a.], 2.55 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 317/1965, 2228/2013, 2417/2015

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2228; 2013-12-30; dopływ; akta osobowe 2417; 2015-07-30; dopływ; księgi meldunkowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-19: Dział Ogólnoorganizacyjny 1945-1950; sygn. 20-67, 108: Dział Finansowy i Gospodarki Miejskiej 1945-1950; sygn. 68-92: Dział Społeczny 1945-1949 (oświata, osadnictwo, rolnictwo); sygn. 93-107: Dział Administracyjny 1945-1949 (Głosowanie Ludowe, porządek i bezpieczeństwo publiczne, sprawy wojskowe); sygn. 108: aneks 1947-1948 (budżet dodatkowy) akta osobowe pracowników, 1945-1950, 95 j.a. (spis zd.-odb.) księgi meldunkowe, 1945-1951, 235 j.a. (spis zd.-odb.)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 108 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 330 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-07-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+