Zobacz opis archiwalny

Zespół 490-0 - Zarząd Miejski w Legnicy
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 490-0

Tytuł

Zarząd Miejski w Legnicy

Data(y)

  • 1960 - 1993 (Utworzenie)
  • 1951 - 1959 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 1484 [j.a.], 5.18 [m.b.] w tym opracowanych: 245 [j.a.], 3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1484 [j.a.], 5.18 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 166/1961, 575/1977, 799, 832/1989, 1783/2010, 1808/2010 (korekta), 1886/2011 (korekta), 1916/2011 (korekta), nab. 2333/2015, nab. (korekta) 2399/2015

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1783; 2010-06-30; dopływ; akta osobowe pracowników instytucji miejskich spis nr 1/....... 1809; 2010-11-03; ; korekta ewidencji - spis nr 2/....... 1886; 2011-08-25; ; korekta ewidencji 1916; 2011-09-08; ; korekta ewidencji - spis nr 3/...... 2333; 2015-01-20; dopływ; akta osobowe spis nr 4/....... 2399; 2015-06-25; ; korekta ewidencji - 1 j.a. akt osobowych

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-71, 210-211: Wydział Organizacyjny 1945-1950; sygn. 72-73: W. Planowania 1950; sygn. 74-83: W. Inspekcji; sygn. 84-112, 212-219: W. Finansowy 1945-1950; sygn. 113, 240-241: Wydział Zdrowia 1945-1948; sygn. 114-126: W. Techniczny 1945-1950; sygn. 127-131: W. Przedsiębiorstw 1947-1950; sygn. 132-191, 220-221: W. Administracyjny 1945-1950; sygn. 192-199, 242-243: Samodzielny Oddział Osiedleńczy 1945-1950; sygn. 200-204: Samodzielny Oddział Społeczno-Polityczny 1945-1950; sygn. 205, 222-239: Samodzielny Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki 1945-1950; sygn. 206-207: Referat Wyznaniowy 1945-1946; sygn. 208: Referat Obywatelski 1945-1946; sygn. 209: Związek Zawodowy Pracowników Państwowych 1946-1947; aneks: sygn. 210-211: Wydział Organizacyjny 1948-1949, syg,. 212-219: Wydział Finansowy 1945-1950, sygn. 220-221: Referat Organizacyjny 1946-1949; sygn. 222-239: Samodzielny Oddział Oświaty i Sztuki 1945-1950; sygn. 242-243: Wydział Osiedleńczy 1949-1950; sygn. 244-245: aneks (m.in. akta majątku Podchorążów 1946-1950) spis zdawczo-odbiorczy (nr 1): akta osobowe pracowników instytucji miejskich, 446 j. a. spis roboczy (nr 2): m.in. akta prywatnych zakładów pracy, 1945-1950, 21 j.a.; spis roboczy (nr 3): zgłoszenia spółdzielni pracy z lat 1946-1952, 35 j.a. spis zdawczo-odbiorczy (nr 4): akta osobowe z lat 1945-1950 [1993], 737 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 245 j.a. spis roboczy 56 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1183 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-06-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+