Zobacz opis archiwalny

Zespół 14-0 - Zarząd Miejski w Lądku Zdroju powiat bystrzycki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 14-0

Tytuł

Zarząd Miejski w Lądku Zdroju powiat bystrzycki

Data(y)

  • 1951 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 518 [j.a.], 3.25 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 518 [j.a.], 3.25 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 14, Nab., 1995 r., 506, Nab., 2005 r., 1129, Nab., 2005 r., 1141, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 1129; 2005-06-30; dopływ; 1141; 2005-09-12; dopływ; j.a. wydzielono w toku porządkowania akt przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju (w wyniku porządkowania akt, pierwotnie występujących w obrębie 2 poszytów - wydzielono 428 j.a. (teczek osobowych - osób, którym wydano dowód tożsamości)).

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Wykaz mienia pozostawionego poza granicami Polski, protokoły z posiedzeń Koła Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza w Lądku Zdroju, protokoły z posiedzeń Koła Stronnictwa Ludowego w Lądku Zdroju, teczki osobowe - osób którym wydano dowód toższamości (układ alfabetyczny - 430 j.a.). Brak sygn.: 5, 5a (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-06-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+