Zobacz opis archiwalny

Zespół 489-0 - Zarząd Miejski w Jaworze
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 489-0

Tytuł

Zarząd Miejski w Jaworze

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 87 [j.a.], 0.59 [m.b.] w tym opracowanych: 42 [j.a.], 0.36 [m.b.] dokumentacja aktowa: 87 [j.a.], 0.59 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 198/1962, 1679/2008, 2295/2014

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1679; 2008-09-05; dopływ; jednostka przekazana przez PW "Tawiz" Sp. z o.o. za pośrednictwem AP O/Jel. Góra; nie była włączona do zasobu O/Jel. Góra 2295; 2014-10-10; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-6: sprawy ogólnoorganizacyjne 1945-1950; sygn. 7-10: planowanie i statystyka 1948-1950; sygn. 11-28: finanse 1945-1950; sygn. 29-33: przemysł, handel, budownictwo 1945-1950; sygn. 34: sprawy cudzoziemców 1949, sygn. 35: oświata i kultura 1946-1950; sygn. 36-41: aneks 1946-1950 (m. in. Statuty przedsiębiorstw miejskich, spis eksponatów muzeum, taryfa opłat w rzeźni miejskiej); sygn. 42: dokumenty zdawczo-odbiorcze rzeźni miejskiej w Jaworze, 1949-1950 spis zdawczo-odbiorczy: akta osobowe 1945-1950, 45 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 42 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 45 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-10-10
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+