Zobacz opis archiwalny

Zespół 488-0 - Zarząd Miejski w Chojnowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 488-0

Tytuł

Zarząd Miejski w Chojnowie

Data(y)

  • 1951 - 1960 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 239 [j.a.], 1.5 [m.b.] w tym opracowanych: 107 [j.a.], 1.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 239 [j.a.], 1.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 309/1965, 2264/2014

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2264; 2014-04-07; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-35: dział ogólnoadministracyjny 1945-1950; sygn. 36-66: dział gospodarki miejskiej 1945-1950; sygn. 67-87: dział społeczny 1945-1950 (sprawy dot. rolnictwa, przemysłu, oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury); sygn. 88-107: dział administracyjny 1945-1949 (ewidencja ludności, porządek i bezpieczeństwo aprowizacyjne) spis zd.-odb.: akta osobowe z lat 1945-1960: 132 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 107 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 132 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-04-07
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+