Zobacz opis archiwalny

Zespół 487-0 - Zarząd Miejski w Chocianowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 487-0

Tytuł

Zarząd Miejski w Chocianowie

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 138 [j.a.], 1.08 [m.b.] w tym opracowanych: 122 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 138 [j.a.], 1.08 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 319/1965, 2227/2013

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2227; 2013-12-30; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-20: sprawy ogólnoorganizacyjne 1945-1950; sygn. 21-45: sprawy administracyjne 1945-1949; sygn. 46-90: sprawy finansowe i gospodarcze 1945-1950; sygn. 91-105: rolnictwo, przemysł, handel, osadnictwo 1945-1949; sygn. 106-116: oświata, kultura, zdrowie i inne 1945-1947; sygn. 117-122: aneks akta osobowe pracowników, 1945-1950, 16 j.a. (spis zd.-odb.)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 122 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 16 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-12-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+