Zobacz opis archiwalny

Zespół 334-0 - Zarząd Miejski miasta Wrocławia
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 334-0

Tytuł

Zarząd Miejski miasta Wrocławia

Data(y)

  • 1951 - 1952 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 1013 [j.a.], 15.96 [m.b.] w tym opracowanych: 912 [j.a.], 15.33 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1013 [j.a.], 15.96 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1137/1977r.; 1139/1977r.; 1154/1977r.; 1279/1979r.; 2810/2002r.; 3420/2005r.; 3725/2007r.; nab. 4260/2009; nab. 4743/2011; nab. 5053/2012; nab. 5869/2015;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2810; 2002-10-25; Dopływ; 3420; 2005-10-19; dopływ; 3725; 2007-02-23; darowizna; ostateczny termin przejęcia akt nastąpił w lutym 2007r. 4260; 2009-06-08; dopływ; 4743; 2011-08-03; korekta ewidencji; 5053; 2012-09-13; dopływ; 5869; 2015-06-22; darowizna;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wydział Ogólny - protokoły posiedzeń i uchwały ZM, schematy organizacyjne i regulaminy, normatywy kancelaryjne, podział administracyjny miasta, okólniki i obwieszczenia. 2. Wydział Inspekcji - protokoły i sprawozdania z kontroli. 3. Wydział Osobowy - wykazy pracowników ZM i przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania z działalności wydziału. 4. Wydział Finansowy - budżety m. Wrocławia oraz przedsiębiorstw i instytucji miejskich. 5. Wydział Administracyjny 5a. Oddział Ogólno – Administracyjny - regulamin biura ZM, zakresy działalności wydziałów, protokoły z konferencji. 5b. Oddział Społeczno Polityczny - zarządzenia, okólniki, protokoły, sprawy repatriacji Niemców, sprawy zmiany nazwisk, autochtonów, zrzeszeń. 5c. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - sprawozdania referatu, sprawy majątków rolnych. 5d. Miejskie Urzędy Obwodowe - zarządzenia i okólniki, protokoły. 6. Wydział Przemysłu, Handlu i Aprowizacji - okólniki i zarządzenia, sprawozdania i zestawienia Oddziału. 7. Biuro Ewidencji Ludności - sprawozdania z działalności Wydziału. 8. Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki - okólniki i zarządzenia, plany pracy Wydziału, projekt organizacji szkół, protokoły i sprawozdania Komisji Oświaty, protokoły kontroli szkół, plany pracy i sprawozdania przedszkoli i domów dziecka, sprawozdania Inspektoratu Szkolnego, akcja zwalczania analfabetyzmu, budżety szkół, program 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. Zarządzenia i okólniki dotyczące kultury i sztuki, protokoły i sprawozdania Oddziału Kultury i Sztuki, sprawozdania bibliotek, towarzystw kulturalnych teatrów i muzeów. 9. Wydział Opieki Społecznej - protokoły i sprawozdania Wydziału i podległych jednostek. 10. Wydział Zdrowia - schematy organizacyjne i statuty ośrodków zdrowia, reorganizacja lecznictwa, sprawozdania wydziałów, szpitali i ośrodków zdrowia z wykonania budżetu z działalności, statystyka chorób. 11. Wydział Osiedleńczy - zarządzenia, okólniki, sprawozdania Komitetu Osiedleńczego, sprawozdania z organizacji i działalności Wydziału. 12. Wydział Techniczny - protokoły posiedzeń, sprawy Komitetu Odbudowy Stadionu Olimpijskiego, sprawozdania, wykazy obiektów, inspekcja, spis grobów wojennych na pl. Staszica. 13. Wydział Plantacji - okólniki, projekt budżetu i sprawozdania Wydziału. 14. Wydział Przedsiębiorstw Miejskich - statuty przedsiębiorstw, administracja folwarków, dokumentacja stadionu olimpijskiego, budżety, kontrola i przekazywanie przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania finansowe i inwestycyjne. 15. Komenda Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej - rozkazy, instrukcje, sprawozdania inwestycyjne, preliminarze budżetowe. 16. Aneks - akta Wydziału Technicznego i Wydziału Plantacji Miejskich - układ rzeczowy. Regulamin cmentarzy m. Wrocławia, opis cmentarzy Wrocławia, ewidencja cmentarzy, zieleńców, zakładów hodowli roślin, ogrodów działkowych, ewidencja grobów różnych narodowości, sprawy ekshumacji grobów na terenie miasta.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 912 j.a. spis roboczy 4 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 97 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-06-22
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+