Zobacz opis archiwalny

Zespół 19-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 19-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki

Data(y)

  • 1951 - 1983 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 403 [j.a.], 3.92 [m.b.] w tym opracowanych: 66 [j.a.], 0.75 [m.b.] dokumentacja aktowa: 403 [j.a.], 3.92 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 19, Nab., 1992 r., 323, Nab., 1994 r., 462, Nab., 2002 r., 801, Nab.; Nab. nr 1986, 2012 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 801; 2002-09-06; Dopływ; 2j.a. przynależne do zespołu: ZMiMRN w Ziębicach powiat Ząbkowice Śląskie wydzielono z zespołu: MRNiZM w Ząbkowicach Śląskich (Komisja Metodyczna, 29.05.2002 rok). 1986; 2012-04-18; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1950, sygn. 1-31 (sprawozdania z działalnosci i zarzadzenia Zarządu Miejskiego, protokoły kontroli komisji, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, ewidencja ludnosci, sprawy obywatelstwa i osadnictwa, majątek miejski, sprawy budowlane), 2.Sprawy finansowe, 1945-1950, sygn. 32-62 (budżety i bilanse, ksiegi dochodów i wydatków budżetowych, egzekucje należności, kredyty komunalne i zapomogi), 3.Sprawy rolne, 1947-1949, sygn. 63-65 (spis rolny, rejestry gospodarcze). UWAGA: w ciągłości sygn. 1-65, również sygn.: 43a, 53a, brak sygn.: 23. W toku opracowania zespołu nr 18, Zarząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 1945-1950, 50 j.a., 0,55 mb, ze względu na stwierdzenie przynależności akt do innego zespołu archiwalnego (aktotwórcy) 2 j.a., posiadające przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 18, 41 (Podatek od nieruchomości i gruntowy, 1 j.a., 0,01 mb; Księga biercza podatku gruntowego na rok 1950, 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/19 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki, 1945-1950[1952] (decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław, 29 maj 2002 rok)

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-04-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+