Zobacz opis archiwalny

Zespół 723-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 723-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołowie

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 129 [j.a.], 0.74 [m.b.] w tym opracowanych: 127 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 129 [j.a.], 0.74 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 238-239/1968r.; nab. 5373/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5373; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Miejska Rada Narodowa 1. Protokoły 1946-1950 sygn. 1-10 2. Sprawozdania 1948-1950 sygn. 11-18 3. Kontrole 1948-1950 sygn. 19-28 Zarząd Miejski 1. Referat ogólno - Administracyjny 1946-1950 sygn. 29-85 Protokoły z posiedzeń MRN, sprawozdania, sprawy kontroli społecznych, organizacja samorządu terytorialnego, statystyka rolna, ewidencja ludności, rejestry junaków, walka z analfabetyzmem. 2. Referat Finansowy 1945-1950 sygn. 86-122 Dochody miasta, budżet administracyjny, sprawozdania rachunkowe, rejestr zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. 3. Referat Społeczny 1947-1950 sygn. 123-127 Sprawy weterynaryjne, przemysł i handel.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 127 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+