Zobacz opis archiwalny

Zespół 511-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczawnie Zdroju powiat wałbrzyski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 511-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczawnie Zdroju powiat wałbrzyski

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 59 [j.a.], 0.64 [m.b.] w tym opracowanych: 53 [j.a.], 0.58 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1998 r., 627, Nab., 2003 r., 1100, Nab., Nab. nr 1992, 2012 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1100; 2003-05-30; dopływ; 1992; 2012-03-21; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział Ogólny, 1945-1948, sygn. 1-16, zarządzenia, sprawozdania, sprawy osobowe, 2.Dział Administracyjny, 1945-1949, sygn. 17-26, wykazy Niemców, zarządzenia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, 3.Dział Ewidencji Ludności, 1945-1946, sygn. 27-29, zarządzenia, spis ludności, 4.Dział Kultury i Oświaty, 1945-1946, sygn. 30-31, sprawozdania z dziłalności, 5.Dział Osadnictwa, 1946, sygn. 32, statystyka i sprawozdawczość, 6.Dział Rolnictwa, 1945-1946, sygn. 33-53, wykazy gospodarstw wraz z inwentarzem żywym.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dopływ - Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 25.05.1956r., Nab. nr 24, 30.03.1989, Nab. Nr 420; dawny nr zespołu: 86.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-05-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+