Afficher la description archivistique

Fonds 804-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdnicy
Rapports

Zone d'identification

Code de référence

PL 84 804-0

Intitulé

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świdnicy

Date(s)

  • 1951 - 2007 (Production)
  • 1945 - 1950 (Production)

Niveau de description

Fonds

Importance matérielle et support

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 181 [j.a.], 1.69 [m.b.] w tym opracowanych: 85 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 0 [j.a.], 0 [m.b.]

Zone du contexte

Histoire archivistique

2003 r., 1088, Nab., Nab. nr 2092, 2013 r., nab. nr 2263, 2016 r.; Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 07.02.1958r., Nab. nr 66; dawny nr zespołu: 74.

Modalités d'entrée

1088; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 2092; 2013-02-19; dopływ; 2263; 2016-06-14; dopływ;

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Część opracowana: Zarząd Miejski w Świdnicy (sygnatura 1-69): Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, książka zarządzeń, ewidencja pieczęci urzędowych, sprawozdawczość statystyczne jednostek podległych, zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych, budżet miasta, roczne sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego, sprawozdania z działalności referatu społeczno-politycznego, kontrola widowisk, publikacji i prasy, ewidencja stowarzyszeń i związków, Towarzystwo Burs i Stypendiów, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Literacko-Naukowe, Robotnicze Towarzystwo Przyjacół Dzieci w Świdnicy, Dom Społeczny w Świdnicy, Polski Czerwony Krzyż, Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, żydowskie organizacje społeczne, sprawy wyznaniowe, sprawy komisji wodnej - Komitet Przeciwpowodziowy, spis ulic, dokumentacja zmiany imion i nazwisk, akta spraw o wykroczenie, protokoły z zebrań Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, rejestr zakładów wymagających osobnego zatwierdzenia, rejestr potwierdzeń zgłoszeń przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarka mieszkaniowa, miesięczne sprawozdania z działalności Referatu Przemysłu i Handlu, rejestracja zakładów przemysłu gastronomicznego, sprawy zakładów usługowo-handlowych (wydawanie kart rzemieślniczych), meldunki o wydanych i cofniętych kartach rzemieślniczych, protokoły kontroli Referatu Opieki Społecznej, walka z jaglicą, protokoły kontroli domów opieki społecznej. Miejska Rada Narodowa w Świdnicy (sygnatura 70-85): Instrukcje, zarządzenia władz nadrzędnych, okólniki Kancelarii Rady Państwa, okólniki Prezydium Wrocławskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, zarządzenia wewnętrzne, plany pracy, sprawozdania z wykonania planu pracy, sprawozdania z dziłalności MRN i jej organów, protokoły Komisji Kontroli Społecznej, Miejskiej Komisji Lokalowej, protokoły posiedzeń MRN, odpisy protokołów posiedzeń MRN, sprawy osobowe Prezydium MRN. Część nieopracowana: -Zarząd Miejski w Świdnicy: 1 j.a., 0,05 mb (budżet na rok 1949), nab. nr 2092, 2013 r., -Zarząd Miejski w Świdnicy: 95 j.a., 0,64 mb, nab. nr 2263, 2016 r..

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accruals

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

tak

Conditions de reproduction

Langue des documents

  • polonais

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

częściowy

Instruments de recherche

inwentarz książkowy maszynopis, wstęp do inwentarza, 85 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 96 j.a.

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Zone des notes

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Dates de production, de révision, de suppression


  • 2016-06-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Langue(s)

  • polonais

Écriture(s)

Sources

Note de l'archiviste

Gabriel Widuch

Accession area

Actions

Dofinansowano ze środków PW Kultura+