Zobacz opis archiwalny

Zespół 718-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzelinie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 718-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Strzelinie

Data(y)

  • 1951 - 1955 (Utworzenie)
  • 1946 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 130 [j.a.], 1.42 [m.b.] w tym opracowanych: 116 [j.a.], 1.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 130 [j.a.], 1.42 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 83/1962r.; ub.: 415/2005r.; nab. 5368/2013; nab. 5926/2015;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

415; 2005-12-14; ; korekta pomyłki w liczeniu akt. 5368; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5926; 2015-10-01; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Oddział Ogólno - Gospodarczy 1946-1950 sygn. 1-29 Protokoły Sesji MRN, księga uchwał MRN, protokoły komisji kontroli społecznej, sprawozdania z działalności MRN i ZM, działalność komisji przy MRN. 2. Oddział Finansowo - Podatkowy 1946-1950 sygn. 30-95 Budżet administracyjny, sprawozdania podatkowe, plany finansowe, gospodarcze, rejestry podatku gruntowego, różne sprawy podatkowe, rejestry gospodarstw rolnych, wnioski inwestycyjne. 3. Oddział Gospodarki Społecznej 1946-1950 sygn. 96-108 Sprawy majątków rolnych, protokoły posiedzeń, plany pracy. 4. Aneks 1947 - 1950 sygn. 109-116 Protokół z posiedzenia, budżet Zarządu Miejskiego w Strzelinie oraz preliminarze, księga wydatków budżetowych, budżet miasta Strzelina, protokoły sesji i komisji miejskich RNM Strzelina, Protokoły z odprawy służbowej członków prezydiów powiatowej rady, miejskich i gromadzkich.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 116 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 14 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-10-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+