Zobacz opis archiwalny

Zespół 903-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Środzie Śląskiej
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 903-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Środzie Śląskiej

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 67 [j.a.], 1.04 [m.b.] w tym opracowanych: 67 [j.a.], 1.04 [m.b.] dokumentacja aktowa: 67 [j.a.], 1.04 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.; 537/1978r.; 2761/2002r.; przes. nr. 36/2006r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

36; 2006-12-22; ; pismo nr. OIII-616-1/06 / wynik opracowania zespołu/ 2761; 2002-02-01; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat ogólno-administracyjny 1945 - 1950 sygn. 1-43 protokoły z posiedzeń MRN i Prezydium MRN, protokół Komisji Sanitarno-Porządkowej, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, uchwały Zarządu Miejskiego, zarządzenia władz zwierzchnich, dokumentację dotyczącą majątku gminy, zarządzenia burmistrza, kwestionariusze, sprawozdania sytuacyjne, zestawienia statystyczne, wykaz zakładów i warsztatów rzemieślniczych, sprawy dotyczące przesiedlenia ludności, szkolnictwa, deklaracje rolników, sprawozdania z akcji siewnej, spisy rolne, opis cmentarza wojennego. 2. Referat finansowy 1945 - 1950 sygn. 44-67 Budżety i sprawozdania roczne miasta Środa Śląska, budżet podległych zakładów np. MPGiK, wykaz posiadających gospodarstwa rolne, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, rejestr wymiaru podatku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-12-22
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+