Zobacz opis archiwalny

Zespół 812-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobięcinie powiat wałbrzyski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 812-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sobięcinie powiat wałbrzyski

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 67 [j.a.], 1.03 [m.b.] w tym opracowanych: 60 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1099, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1099; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-33, zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności, plany pracy, protokoły, komisje rady, 2.Dział Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, sygn. 34-37, roczne sprawozdania rachunkowe, budżet, 3.Dział Gospodarki Gminnej, 1949-1950, sygn. 38-40, statystyka rolna, sprawy dotyczące osadnictwa, 4.Dział Administracyjny, 1949-1950, sygn. 41-42, plan inwestycyjny, sprawozdawczość, 5.Aneks, 1946-1950, sygn. 43-60, przepisy ogólne, instrukcje, ochrona roślin, statystyka produkcji rolnej, księga protokołów PMRN, roczne sprawozdania rachunkowe, budżety.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 1969r., Nab. nr 226; dawny nr zespołu: 85.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-05-13
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+