Zobacz opis archiwalny

Zespół 806-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Niemczy powiat dzierżoniowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 806-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Niemczy powiat dzierżoniowski

Data(y)

  • 1950 - 1955 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 62 [j.a.], 0.7 [m.b.] w tym opracowanych: 55 [j.a.], 0.6 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1093, Nab., nab. nr 2170, 2014 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1093; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 2170; 2014-07-15; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Referat Organizacyjny, 1948-1950, sygn. 1-5, protokoły z posiedzń, księga uchwał, 2.Referat Administracyjny, 1945-1950, sygn. 6-15, zmiany nazw ulic, organizacja urzędu, księga inwentarzowa miasta, gospodarka komunalna, protokoły i sprawozdania Miejskiego Komitetu Wyborczego, NSP, plan 6-letni, 3.Referat Osiedleńczy, 1945-1950, sygn. 16-18, akcja osiedleńcza, opisy gospodarstw rolnych, sprawozdania, 4.Referat Odbudowy, 1946-1949, sygn. 19, wykazy pracowników, warsztaty prywatne, 5.Referat Przemysłu i Handlu, 1947-1948, sygn. 20, warsztaty rzemieślnicze, 6.Referat Finansowy, 1945-1950 [1955], sygn. 21-31, sprawozdania rachunkowe, budżety, plany finansowo-gospodarcze, protokoły kontroli, 7.Referat Rolny, 1945-1950, sygn. 32-42, akcja siewna - zarządzenie, wykazy przedsiębiorstw rzemieślniczych, protokoły, zarządzenia, okólniki Miejskiej Komisji Podatkowej, sprawozdawczość, 8.Referat Podatkowy, 1947-1950, sygn. 43-50, podatek gruntowy, okólniki, zarządzenia Pełnomocnika do spraw Podatku, sprawozdania, raporty, 9.USC, 1948-1949, sygn. 51, podania o metryki, zaświadczenia zgonu, 10.Aneks, 1945-1949, sygn. 52-55, wykazy Niemców, sprawy wyznaniowe, budżet.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 1968r., Nab. nr 186; dawny nr zespołu: 79.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+