Zobacz opis archiwalny

Zespół 811-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mieroszowie powiat wałbrzyski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 811-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mieroszowie powiat wałbrzyski

Data(y)

  • 1958 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 113 [j.a.], 1.46 [m.b.] w tym opracowanych: 98 [j.a.], 1.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1098, Nab., Nab. nr 2112, 2013 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1098; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 2112; 2013-07-09; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-43, zarządzenia, sprawozdawczość, plany pracy, protokoły z posiedzeń MRN, protokoły posiedzeń PMRN, protokoły z odpraw sołtysów, działalność komisji MRN, sprawy organizacyjne miasta i urzędu (wprowadzanie nazw polskich), statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego 2.Referat Finansowo-Budżetowy, 1946-1950, sygn. 44-64, roczne sprawozdania, budżety, preliminarze budżetowe jednostek miejskich, 3.Referat Rolnictwa, 1945-1949, sygn. 65-68, komisje osadnicze, akcja mleczna, 4.Referat Administracyjny, 1948-1950, sygn. 69-72, spis mieszkańców, działalność komisji wyborczej, 5.Aneks, 1945-1950, sygn. 73-98, sprawy ogólno administracyjne, wykazy Niemców, budżet miasta, wykazy pracowników samorządowych i przedsiebiorstw miejskich podległych Zarządowi Miasta, wykazy członków MRN oraz karty ewidencyjne radnych, wykazy mieszkań, wykazy pracowników polskich i obcokrajowców zatrudnionych w zakładach na terenie miasta, formularze spisów ludności narodowości niemieckiej.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 23.08.1965r., Nab. nr 169, 10.10.1994r. Nab. Nr 585; dawny nr zespołu: 84.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-07-09
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+