Zobacz opis archiwalny

Zespół 15-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Międzylesiu powiat bystrzycki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 15-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Międzylesiu powiat bystrzycki

Data(y)

  • 1951 - 1968 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 109 [j.a.], 1.05 [m.b.] w tym opracowanych: 56 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 109 [j.a.], 1.05 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 15, Nab., nab. nr 2163, 2014 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 2163; 2014-07-15; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Akta Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej w Międzylesiu, 1945-1950, sygn 1-19 (uchwały, okólniki, zarządzenia, instrukcje organizacyjne pracy biura ZM, sprawozdania, meldunki, raporty zapotrzebowania dotyczące aprowizacji ludności, protokoły sesji rady, protokoły posiedzeń prezydium, uchwały, ewidencja członków), 2.Referat Gospodarki Komunalnej,1947-1949, sygn. 20-21 (sprawozdania roczne i okresowe, zestawienia, preliminarze MRN i placówek podległych, komisje rady - protokoły, sprawozdania, plany pracy, oswiata), 3.Referat Opieki Społecznej, 1948-1950, sygn. 22-23 (Komisja kontroli społecznej, plany pracy, sprawozdania, protokoły, komisje rady miejskiej: sanitarna, opieki społecznej, lokalowa, odwoławczo-czynszowa, przeciw-pożarowa), 4.Referat Rolnictwa, 1945-1950, sygn. 24-27 (zarządzenia, spisy, sprawozdania, meldunki dotyczące hodowli i ochrony zwierząt, sprawozdania dotyczące gospodarki rolnej, telefonoframy władz partyjnych), 5.Referat Handlu i Przemysłu, 1945-1950, sygn. 28-29 (spis mienia poniemieckiego opuszczonego, organizacja zarządów nieruchomościami, sprawy przemysłu i placówek handlowych), 6.Referat Budżetowo-Finansowy, 1945-1950, sygn. 30-56 (rozporządzenia, okólniki, ustawy dotyczące spraw finansowych, komisja finansowo-budżetowa - plany pracy, sprawozdania, protokoły, wykazy nieruchomosci do celów podatkowych, księgi dochodów i wydatków budżetowych, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+