Zobacz opis archiwalny

Zespół 570-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dzierżoniowie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 570-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dzierżoniowie

Data(y)

  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 78 [j.a.], 0.98 [m.b.] w tym opracowanych: 74 [j.a.], 0.9 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2000 r., 729, Nab., 2003 r., 1092, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

729; 2000-05-30; I przejęcie; 1092; 2003-05-30; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: ZARZĄD MIEJSKI 1.Dział Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-7, zarządzenia Pełnomocnika Rządu, regulaminy, instrukcje, statuty, odpisy protokołów posiedzeń MRN, sprawozdania, 2.Dzał Administracyjny, 1945-1949, sygn. 8-15, wykazy miejscowości, ulic i mieszkańców, statuty, zarządzenia, okólniki, instrukcje, wysiedlenia Niemców, 3.Wydział Finansowy, 1947-1950, sygn. 16-34, budżety, sprawozdania rachunkowe, ksiega biercza podatku gruntowego, podatku od lokali, 4.Wydział Podatkowy, 1948-1949, sygn. 35-36, instrukcje, zarządzenia, okólniki, zestawienia rachunków, 5.Wydział Aprowizacji i Handlu, 1945-1948, sygn. 37-38, wykaz przedsiębiorstw handlowych i gastronomicznych, 6.Wydział Społeczno-Polityczny, 1946, sygn. 39-40, rejestr partii, stowarzyszeń, organizacji i związków, 7.Referat Opieki Społecznej, 1947-1948, sygn. 41, okólniki i zarządzenia, 8.Referat Odbudowy, 1948-1949, sygn. 42, zarządzenia, 9.Referat Nieruchomosci Miejskich, 1949, sygn. 43, uchwały, protokoły, korespondencja, 10.Referat Komunikacji, 1949, sygn. 44, korespondencja (+ sygn. 2a, 9a, 12a). MIEJSKA RADA NARODOWA 1.Wydział Ogólno-Administarcyjny, 1946-1950, sygn. 1-9, wykazy radnych, protokoły sesji rada, posiedzeń komisji, uchwały, zarzadzenia, okólniki, sprawozdania, 2.Wydział Finansowy, 1946-1950, sygn. 10-22, budżety, sprawozdania finansowe, księgi biercze podatku gruntowego, 3.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1949, sygn. 23, protokoły zdawczo-odbiorcze rzeźni, 4.Wydział Kultury, 1948-1949, sygn. 24, okólniki, korespondencja, 5.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, 1947-1949, sygn. 25-27, okólniki, kwestionariusze członków Sądu Obywatelskiego.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

dopływ - Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 1968r., Nab. nr 185; dawny nr zespołu: 78.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-05-12
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+