Zobacz opis archiwalny

Zespół 805-0 - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bielawie powiat dzierżoniowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 805-0

Tytuł

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bielawie powiat dzierżoniowski

Data(y)

  • 1951 - 1991 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 810 [j.a.], 3.23 [m.b.] w tym opracowanych: 100 [j.a.], 2.1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1091, Nab., nab. nr 2149, 2014 r., nab. nr 2150, 2014 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1091; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach. 2149; 2014-03-19; dopływ; aktotwórca: Zarząd Miejski w Bielawie 2150; 2014-03-19; dopływ; aktotwórca: Miejska Rada Narodowa w Bielawie

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, sygn. 1-23, sprawozdania statystyczne, księga protokołów PMRN, uchwały, kontrola wewnętrzna i nadzór, plany pracy, odprawy, protokoły posiedzeń komisji MRN, 2.Dział Administracyjny, 1948-1950, sygn. 24-29, sprawy organizacyjne, protokoły kontroli USC, sprawozdania, statut organizacyjny, 3.Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, sygn. 30-48, budżet, bilanse, plany finansowe, plany inwestycyjne, 4.Dział Osadnictwa, 1945-1949, sygn. 49-67, karty osadnicze rolników, akta dotyczące odszkodowań wojennych, sprawozdania statystyczne, ewidencja gospodarstw rolnych, spis gospodarstw, wykazy ludności niemieckiej, 5.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1950, sygn. 68-70, okólniki i zarządzenia, sprawozdania i protokoły, 6.Referat Podatkowy, 1945-1950, sygn. 71-79, normy i okólniki, uchwały MRN dotyczące podatków, sprawozdania, ankiety w sprawie klasyfikacji gruntów, 7.Referat Opieki Społecznej, 1947, sygn. 80, miesięczne sprawozdania i wykazy, 8.Aneks, 1945-1950, sygn. 81-100, sprawy ogólno-organizacyjne, protokoły sejji MRN, protokoły posiedzeń PMRN, budżety jednostek podległych, sprawozdania rachunkowe, wyciągi z matrykuł podatku gruntowego.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częsciowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy maszynopis, bez wstępu do inwentarza spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 1968r., Nab. nr 184; dawny nr zespołu: 77.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-03-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+