Zobacz opis archiwalny

Zespół 2077-0 - Zarząd Melioracji Komunalnych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 2077-0

Tytuł

Zarząd Melioracji Komunalnych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1983 - 2004 (Utworzenie)
  • 1982 (Utworzenie)
  • 1980 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 50 [j.a.], 0.4 [m.b.] w tym opracowanych: 46 [j.a.], 0.36 [m.b.] dokumentacja aktowa: 50 [j.a.], 0.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:3399/2005r.; nab. 4883/2012;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3399; 2005-06-09; dopływ; pierwsze przejęcie akt 4883; 2012-01-11; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dyrektor 1982 - 2004 sygn. 1-9 Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, regulaminy pracy, wytyczne opracowania programu 40 i 50-lecia ziem zachodnich. 2. Sekretariat 1983 - 1984 sygn. 10 Sprawy dot. archiwum zakładowego. 3. Dział finansowo -księgowy 1983 - 2004 sygn. 11-38 Analizy, taryfikator kwalifikacyjny, plany budżetu, bilanse, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania GUS. 4. Dział techniczny 1984 - 1994 sygn. 39-45 Analizy kosztów, plany, wykonanie zadań rzeczowych, wykazy zadań inwestycyjnych. 5. Związki Zawodowe 1985 - 1988 46 Dokumentacja związku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

częściowo

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-03-08
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+