Zobacz opis archiwalny

Zespół 2052-0 - Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 2052-0

Tytuł

Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1960 - 2004 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 205 [j.a.], 1.3 [m.b.] w tym opracowanych: 205 [j.a.], 1.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 205 [j.a.], 1.3 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 3091/2004r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3091; 2004-02-26; dopływ; pierwsze przejęcie

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Organizacyjnych 1960 - 2004 sygn. 1-44 Protokół zebrań pracowników, przepisy resortowe, regulaminy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, ewidencja archiwum zakładowego, sprawozdania statystyczne, informacje statystyczne, kontrole zewnętrzne, regulaminy pracy, przegląd kadrowy pracowników, instrukcje. 2. Stanowisko Pracy ds. Finansowo-Księgowych 1961 - 2004 sygn. 45-147 Programy oszczędnościowe, realizacja zadań inwestycyjnych, preliminarze kosztów utrzymania, plany finansowe, roczne sprawozdania finansowe i statystyczne, lustracje Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, plany kont. 3. Stanowisko Pracy ds. Wyposażenia, Planowania i Sprawozdawczości 1963 - 1998 sygn. 148-205 Plany zadań inwestycyjnych, wykazy, opracowania, sprawozdania z realizacji inwestycji, plany zadań inwestycyjnych, sprawozdania statystyczne i opisowe, analizy opisowe, rozliczenia zadań inwestycyjnych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2008-12-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+